Begeleiding Persoonsgebondenbudget (PGB)

Praktijk de Telraam levert ondersteunende begeleiding in het kader van Persoonsgebondenbudget, in de vorm van gerichte begeleiding met als thema’s:pgb

 • Structuur vergroten
 • Structuur aanbrengen in dagindeling en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 • Leren omgaan met beperkingen
 • Bestaande mogelijkheden in standhouden
 • Activeren en stimuleren van sociale vaardigheden
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Steviger in de schoenen staan
 • Weerbaar worden
 • Assertiviteit
 • Jezelf leren kennen
 • Vertrouwen

Deze thema’s zijn gericht op bevordering en/of behoud van zelfredzaamheid of integratie in de samenleving.

Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden, neem, vrijblijvend, contact met mij op.