Rouw- en verlies verwerking

Praktijk de Telraam: rouwverwerking verlies therapie Onontkoombaar hoort verlies bij het leven, verlies van:

 • een dierbare
 • relatie, echtscheiding
 • werk
 • vertrouwde omgeving
 • taken
 • zekerheid
 • gezondheid
 • geloof
 • autonomie
 • aanzien of status
 • rollen
 • zelfredzaamheid
 • verwachting
 • ouderschap door miskraam of doodgeboren kind
 • onvrijwillige kinderloosheid
 • toekomstperspectief
 • onzichtbaar en/of niet erkend verlies
 • verlaat verdriet (rouw, verdriet of verlies uit het verleden, destijds was er geen tijd of aandacht voor mogelijk)

“Het zal nooit meer hetzelfde zijn!”

Verlies en verliesgevoelens kunnen hevig pijn doen, bij volwassenen maar zeker ook bij jongeren en kinderen. Verlies en verliesgevoelens kunnen je in een isolement brengen, waarop je teruggeworpen wordt op jezelf. Je kunt je erg eenzaam voelen. Om hier een een weg in te vinden heb je veel energie, aandacht, geduld en tijd nodig.

Gevoelens van gemis, verwarring, rouw, angst, opluchting, ontkenning, boosheid, verlangen, onmacht, leegte, somberheid, schuldgevoel, verdriet, jaloezie, labiel, “emotioneel incontinent”, verdoofdheid, de grip kwijt zijn.

Verlies en verliesgevoelens zorgen vaak ook voor psychosomatische klachten zoals: vermoeidheid, concentratieproblemen, slapeloosheid, lichamelijke onrust, overactief gedrag, veranderde eetgewoontes.

Waar moet je doorheen? Wat helpt en wat juist niet, om een pijnlijk verlies, rouwverwerking, te kunnen verweven in je leven. Ieder heeft zijn eigen zoektocht.

Ik kan je helpen bij ondersteuning, verwerking, aanvaarden, aanpassen, accepteren of liever gezegd integreren, loslaten waar nodig of mogelijk.

Wilt u meer weten of informatie over Rouw- & Verliesverwerking?

Neem dan geheel vrijblijvend, contact met mij op!